loading

Przepisy prawne bankructwa transgranicznego reguluje Zarządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000.

Co to jest bankructwo transgraniczne?

Najkrócej mówiąc jest to możliwość ogłoszenia bankructwa w kraju należącym do Unii Europejskiej przy posiadaniu zadłużenia w innym kraju – również będącym członkiem UE – w którym również istnieje możliwość ogłoszenia bankructwa osobistego. W takim przypadku najważniejszą kwesią jest określenie tzw. Centrum Interesów Życiowych dłużnika (ang.: COMI – Centre Of MainInterests).

 

Definicja COMI:

bankructrwoCOMI jest to miejsce, gdzie dłużnik prowadzi swoje normalne życie w sposób stały i poprzez to jest powiązany z osobami trzecimi (instytucjami, bankami, gdzie pobiera zasiłki itp).

W szerszym znaczeniu COMI to miejsce, gdzie dłużnik pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli dłużnik nie pracuje ani nie prowadzi działalności gospodarczej to ma tu zastosowanie fakt, że  COMI może być uznane jako miejsce, gdzie dłużnik mieszka na stałe.

Jeżeli dłużnik mieszka w jednym kraju ale prowadzi działalność zarobkową (w szerokim tego słowa znaczeniu) w innym kraju, to COMI znajduje się w kraju prowadzenia działalności (nie zamieszkania).

Jeżeli dłużnik pracuje w jednym kraju (ale nie prowadzi w nim działalności gospodarczej) na zasadzie umowy o pracę, to COMI znajduje
się w kraju, gdzie dłużnik w sposób stały płaci rachunki, posiada konta bankowe, odprowadza podatki itp.

COMI jest określane na dzień złożenia wniosku o bankructwo i nie ma znaczenia w sensie historycznym, gdzie przebywał dłużnik przed data
złożenia wniosku. W związku z tym nie ma znaczenia, gdzie znajdują się wierzyciele i gdzie powstało zadłużenie.

Dlatego, jeżeli mieszkasz i pracujesz, lub prowadzisz swoją działalność gospodarczą zarządzając ją stale w UK i tu płacisz podatki masz prawo ogłosić bankructwo osobiste wg. przepisów prawa brytyjskiego.
Możesz nie mieć nawet 1 pensa zadłużenia w Wielkiej Brytanii i kilka milionów długów w Polsce. Twoje bankructwo zostanie uznane przez
polskich wierzycieli a ty będziesz mógł w przyszłości wrócić do Polski i nie będziesz miał ani złotówki długu. W takim przypadku mają
zastosowanie przepisy państwa, w którym ogłaszasz bankructwo a nie przepisy państwa, w którym posiadasz zadłużenie.

  

Adres korespondencyjny:

ECPU Europejska Grupa Prawnicza Ltd.
​220C Blythe Road 
London W14 0HH
Companies House number 09828995
 

 

KONTAKT:

 

e-mail:

biuro@ecpu.pl