loading

Brexit i upadłość transgraniczna ogłoszona w UK

 

BREXIT

Odpowiadając na dziesiątki e-maili z zapytaniem, w jaki sposób wynik referendum z 24 czerwca 2016 r. wpłynął na prowadzone aktualnie przez nas postepowania upadłościowe naszych klientów oraz na te, które będą prowadzone w najbliższym czasie, odpowiadamy z pełną odpowiedzialnością:

 • Referendum w sprawie Brexit (British exit) jest tylko formą wyrażenia woli narodu w sprawie pozostania lub wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.
 • Referendum nie jest aktem prawnym i nie ma mocy prawnej, a w związku z tym:
 • Wszystkie przepisy prawa - zarówno brytyjskiego, jak i unijnego (transgranicznego) pozostają w mocy.
 • Wielka Brytania, jak każde inne państwo - członek Unii Europejskiej - w przypadku woli wyjścia z EU, musi zastosować się przepisów określonych w Art 50 Traktatu o Unii Europejskiej.
   

Treść:
Dz.U.2004.90.864/30 - Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

 • Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.
 • Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
 • Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
 • Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa. Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.
   

Oczywiście, nie wiemy, kiedy rząd Wielkiej Brytanii złoży notę o wystąpieniu z UE.

Od daty tej czynności mamy 2 lata na zakończenia wszystkich spraw związanych z upadłościami transgranicznymi.

Mając na względzie powyższe, Europejskie Centrum Postępowań Upadłościowych spokojnie i sukcesywnie wykonuje swoja pracę.

 

  

Adres korespondencyjny:

ECPU Europejska Grupa Prawnicza Ltd.
​220C Blythe Road 
London W14 0HH
Companies House number 09828995
 

 

KONTAKT:

 

e-mail:

biuro@ecpu.pl