loading

Jak to działa?

Obecne przepisy w Unii Europejskiej umożliwiają zadłużonemu obywatelowi jednego państwa członkowskiego skorzystanie z przepisów o upadłości konsumenckiej w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że w państwie, w którym do tej pory żył dłużnik również obowiązują przepisy o upadłości konsumenckiej. Uzyskane w ten sposób umorzenie długów zostaje uznane przez sądy w państwie ojczystym.

 

Szczególnie korzystne dla konsumenta, także polskiego, są przepisy w Anglii. Po ogłoszeniu upadłości osobistej w UK polscy wierzyciele nie mają już prawa dochodzić swoich wierzytelności a komornicy są zobowiązani do zaprzestania egzekucji. Nie mogą oni w żaden sposób podważyć wyroków sądów brytyjskich. Wszelkie wątpliwości z tym związane rozwiał wyrok Sądu Najwyższego RP z dnia 16 lutego 2011r (sygn. Akt II CSK 425/10). Sąd stwierdził, że: ‚W celu zachowania zasady zaufania, orzeczenie sądu państwa członkowskiego o wszczęciu postępowania upadłościowego powinno być, po pierwsze, automatycznie uznane przez wszystkie państwa członkowskie, po drugie, orzeczenie to powinno być uznane bez badania jego prawidłowości, i po trzecie, orzeczenie to wywołuje we wszystkich państwach członkowskich skutki, które wynikają z prawa państwa wszczęcia postępowania.

 

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej w Anglii?

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w Sprawie Postępowania Upadłościowego, właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego są sądy państwa członkowskiego, na terytorium którego znajduje się centrum interesów życiowych dłużnika (tzw. COMI), a jego zadłużenie jest równe lub większe 15.000 funtów brytyjskich.

  

Adres korespondencyjny:

ECPU Europejska Grupa Prawnicza Ltd.
​220C Blythe Road 
London W14 0HH
Companies House number 09828995
 

 

KONTAKT:

 

e-mail:

biuro@ecpu.pl